فصلنامه "رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها یک نشریه علمی تخصصی با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که  پذیرای مقاله‌های محققان در زمینه‌های  فلسفه در حوزه مدارس و سازمان ها و دیگر حوزه های مربوط به فلسفه می باشد.


  • به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال  مقاله،  فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را  ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد https://orcid.org/register  کلیک نمایید.

  • به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند به همه مقالات چاپ شده در فصلنامه رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها کد شناسه دیجیتال doi  از موسسه بین المللی اروپایی  mEDRA تعلق خواهد گرفت. https://doi.org

  • پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، فصلنامه "رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها "از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانندجو یا سمیم نور الزامی است.
  • به استحضار محققان و پژوهشگران عزیز  می رسانم هنگام ارسال مقاله می بایست به همراه دیگر فایل های ارسالی گزارش همانندجویی را از  سامانه همانندجو تهیه و ارسال نمایند. همچنین جهت تکمیل اطلاعات در سامانه همانندجو ایمیل سردبیر را journalesbam@gmail.com  وارد کنید. راهنمای سامانه همانندجو

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1403 

بررسی اهداف و ضرورت های آموزش فلسفه به کودکان

10.22034/esbam.2024.444502.1046

فرزانه پورقربان؛ رقیه حسنلوئی؛ سهیلا حسین لو؛ صونا تقی نژاد تیمورآبادی؛ رعنا تقی نژاد تیمورآبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه دبیر اجرایی کمیته اجرایی مشاور آماری ویراستار ادبی نشریه کارشناس نشریه ویراستار انگلیسی سخنگوی رسانه ای
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها