راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

فصلنامة «رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها» به انتشار مقاله‌­هایی می­ پردازد که برگرفته از پژوهش­‌های ناب مداخله­‌ای و مقایسه­‌ای در قلمرو­های متنوع فلسفه، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، علوم تربیتی و روان‌شناسی باشند و نیز نتایج عملی و قابل استفاده­ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند و یا زمینه‌­هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­‌های بنیادی در آن کاربرد داشته باشد. بنابراین رسالت اصلی این فصلنامه، به­‌ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی­‎ها و فن‌آوری‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده و معضلات متعددی را پدید آورده است؛ انتشار یافته‌­های بدیع علوم فلسفه، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، علوم تربیتی و روان‌شناسی است که در زمینه­‌های مختلف انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران فراهم نماید. در نتیجه تاکید این فصلنامه بر چاپ مقاله‌های عمدتاً کاربردی در زمینه‌های فلسفه، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، علوم تربیتی و روانشناسی و جز آن است.

شرایط تنظیم بخش ­های مختلف مقاله

 1. قبل از ارسال مقاله خود، به دقت راهنمای نگارش مقالات را مطالعه فرمایید. مقالاتی که با چارچوب مورد نظر مجله نوشته نشود مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 2.  دانلود فرم تعهد نویسندگان: باید دانلود، تکمیل و به امضای نویسندگان مقاله برسد، سپس اسکن شود و فایل اسکن آن با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله برای مجله ارسال شود.

 3. دانلود فرم تعارض منافع: باید دانلود، تکمیل و با امضای نویسنده مسئول، به مجله ارسال شود.

 4. دانلود فرمت چکیده فارسی، انگلیسی، چکیده مبسوط انگلیسی و متن کامل مقاله: باید دانلود، تکمیل و در قسمت فایل های نویسندگان به مجله ارسال شود.

 جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید.

 ساختار مقالات جهت آماده سازی فایل مقاله

 تنظیم برگه مشخصات: برگه مشخصات برگه‌­ای است که در آن به دو زبان فارسی و انگلیسی عنوان مقاله، نام و نام خانوادگیِ پژوهشگر/پژوهشگران، درجة علمی آن­‌ها همراه با نشانی محل کار و پست الکترونیکی دانشگاهی (Email)، تلفن تماس با پژوهشگران و تاریخ ارسال مقاله درج شده باشد.

چکیده­: چکیده به دو زبان­ فارسی و انگلیسی، دارای حداقل 200 و حداکثر 300 کلمه شامل عنوان­‌های هدف، روش، یافته‌­ها، نتیجه­‌گیری باشد و هریک در صفحۀ جداگانه‌­ای تنظیم شود.

کلید­واژه­ ها: کلید­واژه­‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 واژه، به ­ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده­‌ها ارائه شود.

مقدمه: شامل بیان مسئله، پیشینه، هدف‌­ها، ضرورت و اهمیت، پرسش­‌ها یا فرضیه‌­های پژوهش باشد.

روش­­:شامل توضیحاتی دربارۀ روش، جامعة آماری و تعداد آن، روش نمونه ­گیری و حجم نمونه باشد و به­ گونه­‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن­ را با تمام جزئیات تکرار کنند. پژوهش­‌های آزمایشی و مداخله‌­ای حتماً باید پیگیری داشته باشند و برای تحلیل آماری داده­‌ها از طرح تحلیل واریانس مختلط با اندازه­‌گیری مکرر استفاده شود و نتایج حاصل از پیگیری در چکیده­‌ها، یافته‌­ها و نتیجه­‌گیری بیان شود.

 ابزار پژوهش: شامل اطلاعات منسجم و کاملی درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه­ های آن و شماره سوال­ های آن­ها،پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره­ گذاری و نیز محاسبه و گزارش ضریب آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهش می­ شود و در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش، هر ­یک از جلسه­ های مداخله مختصر و مفید در پاراگراف­ های جداگانه و قابل فهم به ­گونه­ ای توضیح داده می­ شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن ­را تکرار کنند.

 شیوه اجرا: شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن باشد.

 یافته­ ها: شامل ویژگی­ های جمعیت­ شناختی و گزارش یافته ­های آماری باشد. جدول­ ها و نمودارها و توضیحات زیر آن­ها به ­شیوه ­ای ارائه شود که امکان تحلیل یافته­ ها توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. به ­علاوه مقاله از کمترین تعداد لازم جدول، شکل و نمودار برخوردار باشد و اعداد، ارقام و آماره ­هایی که در جدول­ ها، شکل­ ها و نمودارها ارائه می­ شود؛ نباید عیناً در متن تکرار شود.

 بحث و نتیجه‌­گیری: شامل بحث درباره یافته‌­ها بر اساس یافته‌­های مستند و بر پایه هدف­‌های پژوهش باشد. یافته‌­ها با پیشینه‌­های مشابه و متضاد مقایسه و نتایج تبیین ­شود. سپس بحث جمع‌­بندی و راه­کارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطه پژوهش و نیز در انتها در یک پاراگراف، نتیجه‌­گیری کاربردی ارائه و سپس به محدودیت­‌ها و پیشنهادات پژوهش اشاره شود.

 موازین اخلاقی: لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی­‌ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن‌­ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه­‌های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه‌­ها بیان و کد اخلاق پژوهش را برای کارآزمایی­های بالینی و شماره مصوب پایان نامه‌­ها یا طر‌ح‌­های پژوهشی را برای پژوهش ­های غیربالینی درج کنند.

 سپاسگزاری: لازم است که نویسندگان در این قسمت، از تمامی حامیان مالی، مسئولان، شرکت کنندگان/آزمودنی­ها و سایر افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در اجرای پژوهش با آن­ها همکاری داشته‌­اند؛ تشکر و قدردانی کنند.

 مشارکت نویسندگان: اسامی، سهم و نوع همکاری هریک از نویسندگانی در جدول مربوطه در برگه تعهدنامه ذکر می‌­شود که در طراحی، مدیریت طرح، مفهوم سازی، اجرا، تحلیل و تفسیر داده ­ها، تهیه پیش­نویس، بازبینی و اصلاح، ویراستاری و نهایی سازی مقاله مشارکت داشته‌­اند­. مشارکت در جذب منابع مالی و یا گردآوری داده‌­ها برای قرار گرفتن در فهرست نویسندگان کافی نیست.

 تعارض منافع: لازم است که نویسندگان در این قسمت، موارد مشمول تعارض منافع را که می­ تواند در کارشان سوگیری ایجاد کند؛ شناسایی و اعلام کنند.

منابع:  مقاله با استفاده از حداقل 20 منبع تهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به­ ترتیب حروف الفبا به ­روش APA به شکل زیر تنظیم شود.

توجه توجه: لازم به ذکر است منابع انتهایی مقاله می بایست به صورت کامل انگلیسی باشد و در انتهای منابع فارسی متن  in persian  در کروشه قرار گیرد. 

مقاله

تقی ­یار، زهرا.، پهلوان­ زاده، فرشاد.، و سماوی، عبدالوهاب. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل. زن و مطالعات خانواده، 9(2): 64-49.

Stoeber, J., Mutinelli, S., Corr, P. J. (2016). Perfectionism in students and positive career planning attitudes. Personality and Individual Differences, 97(1): 256-259.

کتاب

مگیار-موئی، جینا. آل. (1391). فنون خانواده، روانشناسی و روانشناسی مثبتگرا. ترجمه فرید براتی‌ سده. تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2009).

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

پایان ­نامه

کهرازیی، فرهاد. (1390).اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری در بهبود کیفیت زندگی، مهارت­ های مقابله ای و کاهش نشانه های روا­­ن­شناختی و جسمانی بیماران دچار سرطان. رساله دکترای تخصصی، رشته روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

Camp, N. (2016). The relationship of a course grade to hope and optimism in nursing students' academic success. Doctoral dissertation, the University of Alabama

نکات شایان توجه دیگر

توجه توجه: در صورت امکان یکی از نویسندگان در مقالات ارسالی عضو هیئت علمی دانشگاه های دولتی یا غیردولتی و یا مقطع دکتری باشد.

 مجله در پذیرش، ویرایش یا رد مقاله­ ها آزاد است و مقاله ­هایی که طبق این راهنما تدوین نشده باشند؛ رد خواهند شد.

 لازم است که نویسنده مسئول اصلاحات مورد نظر داوران را حداکثر ظرف دو هفته اعمال و مقالۀ بازنویسی شده را که در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنطر داوران درج شده و قسمت­های تغییر یافته با قلم قرمز نوشته شده است تا به راحتی قابل تشخیص باشد؛ به دفتر فصلنامه ارسال کند. عدم ارسال مقاله در مهلت مذکور به منزله انصراف مؤلف/مؤلفان از چاپ مقاله تلقی خواهد شد.

 این نشریه از چاپ مقاله ­هایی که منابع مورد استفاده آن­ها قدیمی باشد؛ به جز موارد تاریخی معذور است.

 دقت شود در متن مقاله از آوردن واژه­ ها و مخفف واژه ­های لاتین جداً خودداری و معادل فارسی آن­ها نوشته شود.

برای تمامی اسامی و واژه ­های لاتین فقط یکبار در پاورقیِ همان صفحه باید زیرنویس داده شود.

 در این نشریه فقط مقاله­ هایی امکان چاپ می­یابند که قبلاً در جایی چاپ نشده باشند.

 * حجم مقاله به ‌جز پیوست‌ها حداقل 10 و حداکثر 20 صفحة A4  و به­ صورت تایپ ­شده در محیط word  باشد.

* فاصله ها از سمت بالا، پایین و چپ و راست 2/5 سانتی  متر باشد.

 * برای تایپ متن مقاله از قلم B Nazanin  در اندازه 12 و با فاصله 1/15 استفاده شود.

نکته 1: اگر از یک پایان نامه مقاله ­ای استخراج شده باشد، لازم است به جای پایان نامه از مقاله استفاده شود.

نکته 2: حداقل تعداد منابع یک مقاله 20 و حداکثر 35 باشد.

نکته 3: در مقاله ارسالی حداقل به دو مقاله از شماره­ های قبلی در صورت موجود بودن مقالات نزدیک و مشابه در این فصلنامه استناد شود.

نکته 4: گزارش سامانه همانندجوی ایرانداک با حداکثر 30 درصد همانندی مورد قبول است.

نکته 5: مقاله در سامانه همانندجو بررسی و گزارش آن به انضمام مقاله ارسال شود. (جهت تکمیل اطلاعات در سامانه همانندجو ایمیل سردبیر را journalesbam@gmail.com وارد کنید.) راهنمای سامانه همانندجو

 تمام ویرگول­ ها، نقطه­ ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده و از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.

 تمام پانویس ­ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره 1 آغاز شود.

 نیم ­فاصله­ ها رعایت شود (برای درج نیم ­فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید علامت –  باید استفاده کنید) همچنین واژه­ های جدا از هم مثل عزت نفس لزومی به گرفتن نیم فاصله ندارد.

 تمامی اعداد به ­کار­ رفته در متن فارسی باشد.

 مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان به­ عهدة نویسندۀ مسئول است و با او تماس گرفته و مکاتبه خواهد شد.

توجه توجه: فایل‌های ارسالی شامل 6 پوشه (فایل) : 1- مقاله بدون نام نویسندگان 2- مشخصات کامل نویسندگان 3- فرم تعهد نویسندگان 4- فرم تعارض منافع 5- گزارش سامانه همانندجو  6- چکیده مبسوط انگلیسی مقاله است.  فایل (فرم تعهد نویسندگان، فرم تعارض منافع، گزارش سامانه همانندجو و چکیده مبسوط انگلیسی مقاله ) در قسمت فایل های اضافی پنل نویسندگان قرار گیرد. در صورت عدم دریافت فایل‌های مذکور مقاله برگشت داده می شود.

شیوة ارسال مقاله

مقاله و همه تیترهای آن باید طبق راهنمای نگارش مقاله در رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها تدوین و همراه با برگة مشخصات و تعهد نامهای مبنی بر عدم ارسال مقاله به سایر نشریه­ ها و واگذاری حقوق چاپ به فصلنامه رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها که توسط همه نویسندگان امضا شده باشد و نیز تکمیل برگه «تعارض ­منافع»، فقط از طریق پایگاه الکترونیکی  www.esbam.ir سامانه فصلنامه رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها به نشریه ارسال شود.