اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا فراشبندی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه

bamresearch.ir
dr.rezafarashbandigmail.com
09337935915
0000-0001-6590-6493

سردبیر

دکتر رضا غلامیان

دکتری برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه

reza7659yahoo.com
0000-0003-4006-0932

اعضای هیات تحریریه

پرفسورسیدهاشم گلستانی

استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

prof.khuisf.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=8c19f571e251e61cb8dd3612f26d5ecf&LaID=1
h.golestanikhuisf.ac.ir

پرفسورسیداحمد هاشمی

استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

www.dr-hashemi.com/
hmd_hashemiyahoo.com

پرفسور سید عبدالوهاب سماوی

استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه هرمزگان

nasim.hormozgan.ac.ir/ostad/resualtfni?m=389009
samavihormozgan.ac.ir

دکتر محمدرضا کرامتی

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~mkeramaty
mkeramatyut.ac.ir

دکتر علی شجاعی فرد

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ashojaeifardyahoo.com
0000-0002-3113-2394

دکتر زهره سعادتمند

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

prof.khuisf.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989&LaID=1
zo.saadatmandyahoo.com
0000-0002-7276-163X

دکتر علی محمد احمدی قراچه

استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، کازرون، ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/amag
amag2004pnu.ac.ir
0000-0001-8092-8324

دکتر حیدر اسماعیل پور

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس، نیریز

neyriz.fars.pnu.ac.ir/portal/home/?457266/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
haydar592001yahoo.com
0000-0002-5356-8527

دکتر پروانه مهرجو

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و مشاوره ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/parvaneh.mehrjoo
p_mehrjooyahoo.com
0000-0002-3726-9287

دکتر مریم براتعلی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

prof.khuisf.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d&LaID=1
baratali_540_1359yahoo.com
0000-0003-2383-2726

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر باقر گرگین

استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

b_gorgin65yahoo.com

دکتر محمد کارگر

استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
مدیر پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان عسلویه

bushehr.iau.ir/fa/grid/3/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C?page=4&per-page=25
m.kargar60yahoo.com

دکتر علی محمد رضایی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

dr.ali.m.rezaieiaua.ac.ir
0000-0002-7700-5665

دکتر شاهین فتحی هفشجانی

دکتری روانشناسی و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران

shahin_fathi_1yahoo.com

دکتر فرزاد پورغلامی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

farzad.pghgmail.com
0000-0002-1589-1518

دکتر حسن شیخیانی

مربی و عضو هیئت علمی گروه الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران

bushehr.bu.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=ae40ee72-80b8-4d92-8a01-527f74f442eb
h.sheikhiani.pnugmail.com

دکتر ستاره محنایی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، واحد خورموج، دانشگاه آزاد اسلامی، خورموج، ایران

setareh.mohannaeegmail.com
0000-0002-6373-8577

دکتر مریم حق شناس

دکتری تخصصی مدیریت رسانه، پژوهشگر حوزه فضای مجازی و مدرس دانشگاه

m_haghshenasut.ac.ir

دکتر غلام عباس رحمانی

دکتری جامعه شناسی دانشگاه کاشان

rahmani855yahoo.com

دکتر محمدموسی خورشیدی

دکتری مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه

m.khorshidi59gmail.com

دبیر اجرایی

دکتر رضا غلامیان

دکتری برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه

reza7659yahoo.com
0000-0003-4006-0932

کمیته اجرایی

دکتر رئیس حسن رئیس سعدی

دکتری روانشناسی تربیتی

dr.hasanraeissaadigmail.com
0000-0002-1608-171X

دکتر زهرا ادیبی

دکتری روان‌شناسی

z.adibiymail.com
0000-0002-7289-5

دکتر افسانه گلستانی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

golestania79gmail.com

دکتر نغمه صاحبی

دکتری جغرافیا برنامه ریزی روستایی، مدرس دانشگاه

nagmehsahebiyahoo.com
0009-0008-4184-4062

مشاور آماری

دکتر محمد زنگنه

دکتری جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

mzzangenehgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر فاطمه صفاری

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

fsaffari13gmail.com
0009-0007-4812-9320

کارشناس نشریه

دکتر پروین موسوی فر

دکتری برنامه ریزی درسی واحد اصفهان

parvin93yahoo.com
0000-0001-5917-947X

ویراستار انگلیسی

دکتر هاجر شاه حسینی

دکتری زبان انگلیسی، گروه زبانهای خارجی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

shahhoseinihajargmail.com
0000-0002-2027-1874

سخنگوی رسانه ای

سیده فردوس رضوی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی سخنگوی رسانه ای

ffparvaz_65yahoo.com