تبیینی بر مصادیق تاب آوری در سیره ی چهار بانوی شاخص در منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی،پردیس شهید باهنر اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اصفهان

چکیده

تاب آوری به توان مقابله‌‌‌ی درست با بحران ها و شرایط دشوار اطلاق می شود و ارتقای مهارت های آن برای همه ی اشخاص به ویژه زنان حائز اهمیت است. هدف از مقاله ی حاضر ارتقای مهارت های تاب آوری از طریق تبیین و مطالعه ی سیره ی چهار بانوی شاخص در منابع اسلامی (حضرت زینب س، حضرت خدیجه س، حضرت زهرا س و حضرت آسیه س) می باشد. این پژوهش در زمره ی پژوهش های کتابخانه ای قرار می گیرد و به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. پاسخ تاریخی حضرت زینب س به عبیدالله بن زیاد، تلاش های حضرت زهرا س برای محکوم کردن غاصبان خلافت و فدک، تحمل پذیری حضرت خدیجه س در برابر زنان متعصب قریش و محاصره اقتصادی، و مقاومت حضرت آسیه س در برابر تهدید های فرعون، نمونه هایی از مصادیق تاب آوری در سیره ی این بانوان بزرگوار است؛که چهار مورد از مؤلفه های تاب آوری را نیز در بر می گیرد. علاوه بر آن با مراجعه به آیات قرآن و روایات و مطابق با سیره ی این بانوان بزرگوار، راهبرد هایی برای افزایش مهارت های تاب آوری نیز مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها