اهداف و چشم انداز

فلسفه از جدی‌ترین نیازهای انسان است چرا که فلسفه به دانستن و فهمیدن پیوند دارد و "دانستن"؛ یکی از ضرورت‌ها و نیازهای دائمی بشر است. همه آنچه که آدمی را درباره خود و جهان و آینده‌ی خود و جهان نمی‌داند و به دنبال دانستن آنهاست، فلسفه است و از "خود و جهان" مهمتر؛ حیرت انسان درباره مبداء عالَم هستی و معاد جهان موجود است، همه و همه؛ نشان از انکارناپدیری "فلسفه" است، بنابراین رسالت اصلی فصلنامه رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها، به‌­ویژه در عصر کنونی که پیچیدگی­‌ها و فن­‌آوری­‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده، و معضلات متعددی را پدید آورده است، انتشار یافته‌های بدیع علم فلسفه است که در زمینه‌های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران و علاقه­‌مندان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم نماید. بنابراین اهم اهداف این فصلنامه انتشار مقا‌له‌هایی در قلمروهای متنوع فلسفه در مدارس و سازمان ها است که ویژگی‌های زیر را داشته باشند.

1- برگرفته از پژوهش‌های ناب مداخله‌­ای و کارآزمایی­‌های بالینی باشند و نتایج عملی و قابل استفاده­‌ای را برای حل مشکلات مدارس و سازمان ها فراهم آورند.

2- برگرفته از پژوهش‌های بدیع مقایسه‌­ای و بنیادی باشند؛ و زمینه‌هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­‌های بنیادی در آن کاربرد داشته باشند.

3- به ارتقای تولید علم و سطح دانش تخصصی پژوهشگران و جامعه در حوزه مدارس و سازمان بی‌انجامند.

4- امکان مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم و کاربرد آن را در زمینه‌های مختلف فلسفی در سطح ملی و بین­‌المللی فراهم آورند.