فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله در فصلنامه رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها

1- ثبت نام اولیه توسط مولف در سامانه و ارسال مقاله

2- بررسی مقاله و دریافت آن ظرف 4 روز توسط مدیر داخلی

3- ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت نداشتن ایراد، نهایتا ارجاع مقاله به داوران

4- ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری

5- جمع‌بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر فصلنامه

6- در صورت عدم پذیرش و رد مقاله، به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مولف ارسال خواهد شد و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته خواهد بود.

7- ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال خواهد شد.

8- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار می­گیرد و چاپ خواهد شد.